SEO optimalizace pro vyhledávače :v tomto případě se bohužel nejedná o jednorázovou úpravu vaší webové stránky, u níž by se výsledky navíc projevily okamžitě. Jde o záležitost, která trvá, s ohledem na několik podstatných faktorů poněkud delší dobu. Je mimo jiné ovlivněna předchozí správou webové stránky, její aktuální funkčností i budoucím směřováním. Zajímáte-li se o celou věc  více, pak je vám níže  k dispozici přehled základního dělení SEO optimalizace; zaměříme se také na to, jak web udržovat atraktivní a jak střízlivě určit, zda jsou výsledky proběhlé optimalizace uspokojující.

SEO optimalizace a definice základních pojmů

SEO (Search Engine Optimization) je proces, díky kterému bude vaše webová stránka akceptována algoritmem vyhledávače, který ji díky vysokému počtu tzv. pozitivních faktorů zařadí při vyhledávání některého spojeného klíčového slova nebo slovního spojení na své první stránky. Právě pozice ve vyhledávači pak výrazným způsobem ovlivňuje počet návštěv webu. Pokud uživatel hledá nějaký produkt nebo službu, postupuje logicky od prvních zobrazených stránek; čím vyšší je tedy pozice vašeho webu, tím větší množství lidí ho navštíví.

Kolik času SEO zabere?

Optimalizace je u každé webové stránky značně rozlišná – svou roli hraje velikost webu, jeho určení, současný stav nastavení a celkové naprogramování dané stránky. Avšak počítejte s tím, že i jednodušší optimalizace se bude pohybovat v řádech týdnů. Algoritmus vyhledávače totiž pracuje v jednotlivých etapách, ve kterých znovu přehodnocuje kvalitu dané stránky a sestavuje nové pořadí.

3 základní body každého SEO a doba jejich trvání

  1. analýza
  2. realizace
  3. správa

Seznámení se s projektem

Vstupní branou do světa SEO je analýza, při které se specialista důkladně seznámí s daným webem, zmapuje konkurenci, určí cílovou skupiny a sestaví celkovou strategii, pomocí které bude následná optimalizace postupovat. Důkladně provedená analýza je velmi důležitá pro budoucí optimalizaci, počítejte, že u jednodušších webů se může pohybovat v řádech dnů, u těch složitějších zabere spíše týdny.

Zprovoznění optimalizace

Následná realizace zabere zhruba 1-2 měsíce, opět v závislosti na profilu daného webu. Jedná se o soubor úkonů, pomocí kterých se SEO specialista snaží docílit co největšího počtu pozitivních faktorů a naopak minimalizovat faktory negativní; následným poměrem poté algoritmus sestavuje pozici dané stránky ve vyhledávači. Metod, jak lepších příček docílit, je celá řad.Kvalitní SEO agentura používá kombinaci několika cest, výsledky se však dostavují postupně a úspěch či neúspěch celé akce lze střízlivě zhodnotit až po několika měsících.

Pravidelný audit jako záruka dlouhodobého úspěchu

Po provedení veškerých optimalizačních změn začíná třetí část celého procesu – kvalitní správa je nedílnou součástí každé optimalizace, díky neustále se vyvíjecím trendům v oblasti SEO a nepřetržitě se měnícímu prostředí internetu je zapotřebí monitorovat změny a přizpůsobovat se jim. Také samotné stránky se většinou pravidelně aktualizují. Na tuto aktualizaci je zapotřebí reagovat; e-shop, který pravidelně rozšiřuje sortiment, bude správu SEO potřebovat častěji než webová stránka, která nabízí trvale neměnné služby.

Nikdy nekončící proces 

Pokud bychom se tedy snažili vrátit k otázce ze začátku tohoto článku – po jaké době se dá určit funkčnost a vyhodnotit výsledky provedené optimalizace – dostáváme se do začarovaného kruhu. Po několika týdnech by se měly začít dít změny v podobě zvyšování návštěvnost, na dlouhodobou bilanci si počkáte spíše v řádu měsíců. Vždy si pamatujte, že v oblasti SEO je výhodné navazovat dlouhodobou spolupráci. 

Okomentujte nám, po jaké době se podle vás optimalizace projeví a jak se nedat napálit při výběru  SEO agentury.

Bohuslav Krpata