Správa PPC kampaní není z dnešního pohledu již nic nemožného ani pro IT samouka. Přesto, i s ohledem na neustále se dopředu vyvíjející online marketing, je dobré zvážit odbornou pomoc.Pokud totiž chcete aby vaše reklama obstála v dnešní konkurenci, je na místě vyhledat specialisty. Obzvlášť, pokud máte tvorbu webových stránek teprve čerstvě za sebou a potřebujete s pomocí PPC rychle sehnat zákazníky, které byste jinými metodami, jako je SEO (s tipy a triky pro optimalizaci se ale stejně seznamte) sháněli pomaleji.

Správa PPC kampaní je komplexní nabídka služeb

Agentury i ostatní tvůrci v oblasti internetové reklamy většinou nabízí své služby v podobě balíčku souvisejících činností, nezbytných pro kvalitu a kýžený efekt vaší kampaně. Běžnou součástí je:

 

 • analýza trhu a zpracování dat potřebných k vytvoření strategie
 • detailní poznání produktu a potřeb cílených zákazníků
 • samotná realizace kampaně
 • průběžná údržba a optimalizace

Postup a způsob řešení se může lišit, ale v zásadě všichni pracují na stejném principu.

První dojem může být i poslední

Nabídek profesionální správy PPC reklamy je dnes na internetu opravdu mnoho. První dojem ze samotných stránek nabízejících tyto služby je důležitý okamžik při výběru. I tito lidé si také vytváří kampaně pro svou vlastní prezentaci.Pokud vám je nabídka  sympatická a je srozumitelná, existuje předpoklad, že vaše spolupráce bude postavena na vzájemném porozumění i stejném vkusu.

Jeden odborník či celá skupina?

Na trhu s online marketingem se setkáme jak s velkými či středními společnostmi, tak s jednotlivými odborníky, kteří pracují samostatně.Agentury většinou nabízejí tyto výhody:

 • na základě vlastností produktu i cílů kampaně dokážou estavit specializovaný tým, jehož členové svými profesními přednostmi vyhoví  potřebám klienta
 • všeobecné výhody týmové práce – „víc hlav víc ví“
 • spolehlivost a časová dostupnost bude mít v týmu lidí větší předpoklad na úspěch; selhání jedince tak nbude fatální
 • Možnosti kombinace PPC kampaně s jinými strategiemi, jako je např. SEO. Vyhodnocení investic do SEO byste měli zvážit tak či tak, protože výsledky PPC kampaně (například ověření efektivity klíčových slov) můžete využít právě k další optimalizaci.

Samostatný tvůrce může zase nabídnout:

 • naprosto samozřejmý individuální přístup
 • větší přizpůsobivost představám klienta
 • příznivější ceny. Ty budou důsledkem menších nákladů na jednotlivce.

Agentury většinou působí na svých stránkách profesionálnějším dojmem než samostatní tvůrci. Jejich práce se však může vyznačovat jistou dávkou ne-originality, díky používání zavedených a bezpečně vyzkoušených šablon a postupů. V zásadě je při výběru mezi jednou osobou a celým týmem lidí dobré zohlednit cíl kampaně a vlastnosti produktu.

Cena je většinou nedostupná informace

Při PPC kampani je výše rozpočtu velmi individuální a možné rozpětí nekonečně široké. Hlavním kritériem k jeho nastavení jsou potřeby klienta. Následkem toho ale na většině stránek agentur nenajdete jediný náznak ceny.Jako kompenzace je vám však nabídnuta konzultace zdarma, na které se jistě dozvíte minimálně hrubý odhad.

V nabídkách samostatných specialistů se naopak často objevuje přibližná paušální cena. Ta se pohybuje kolem 2 000 Kč za měsíc, bez poplatků za tarify v PPC systémech.

Za co a jak se platí

Cena za PPC kampaň a její správu se skládá z několika položek:

 • strategický plán sestavený na míru klienta, jeho produktu i rozpočtu
 • realizace a správa PPC kampaně
 • kredit v PPC systému
 • údržba a optimalizace kampaně

Většina nabídek upřednostňuje paušální měsíční částku. Setkat se ale můžete také s hodinovou sazbou a výjimečně se lze dohodnout na podílu ze zisku.

Všechny tyto parametry je dobré vyhodnotit už při prvním seznámení se s nabídkami na trhu. V druhé fázi je pak nutné se soustředit na recenze (Topranker například jednu takovou nabízí) již spokojených klientů. Vždyť výsledná práce je nakonec vždy nejlepším měřítkem kvality.

Vybrali byste si pro svou kampaň radši agenturu nebo konkrétního odborníka? Které předpoklady dobré agentury jsou pro vás nejzásadnější? Naše diskuze je otevřená všem vašim podnětům!

Bohuslav Krpata