Problematika produkování velkého množství odpadů a zároveň náročnost a vysoké náklady na jejich likvidaci otevírají otázku, jak tento odpad co nejefektivněji a také ekonomicky co nejlépe zlikvidovat. V poslední době se objevil nový projekt, který tuto problematiku řeší s efektem výroby nových materiálů. Zároveň také nabízí možnost investice. Jak pro veřejnost, tak i pro podnikatele s volným kapitálem. O co přesně se jedná? Rádi vás s novým projektem seznámíme!

Umí využít staré pneumatiky 

Tato firma přišla s ekonomicky velmi výhodným projektem, jež je řešením likvidace narůstajícího množství plastového odpadu. Všichni víme, že současná výroba a s spotřebitelské návyky vedou k produkci velkého množství plastů, které se časem stávají nepoužitelnými a je třeba je zlikvidovat. Odvoz do spaloven se však nejeví jako ekonomicky nejvýhodnější. S jakým nápadem firma přichází?

Depolymerizace neboli pyrolýza!

Toto je metoda likvidace plastů pro klidnější budoucnost naší planety. Dokáže totiž nejen plasty  zpracovat a zlikvidovat, umí navíc také vyrobit mnoho zajímavých produktů, které lze dále využívat především v průmyslu, strojírenství nebo také stavebnictví. Nemalou výhodou je i možnost využití produktů ze starých plastů jako zdroj pro výrobu elektrické energie. Jako druhotný produkt vzniká i energie tepelná, kterou v provozech využívají k vytápění. Jak se konkrétně se plasty na nové lince budou zpracovávat a kde bude vzniklá hmota využívána?

Segmenty výroby

Pro zpracování nepotřebného plastu je třeba postavit výrobní linku, která se skládá z těchto základních komponentů:

  • moderní montovaná hala 
  • pyrolitická linka
  • nádoby na vyrobené produkty.

Co je k výrobě potřeba?

Kromě hlavních surovin je pro výrobu zásadní:

  • velmi vysoká teplota
  • nulový přístupu vzduchu.

Následuje destabilizace suroviny, díky které vznikají nové materiály:

  • pyrolýzní plyn 
  • pyrolýzní olej
  • ocel 
  • uhlík
  • teplo

Chcete jejich projekt přímo podpořit?

Máme pro vás skvělou zprávu! Pokud jste příznivcem ekologických projektů a zrovna máte volné finanční prostředky, KD Chemiko pro vás může být výzvou a také skvělou investicí. V současné době totiž nabízí emisi svých dluhopisů. Jejich nominální hodnota je minimálně 25 tisíc korun a úrok, který nabízí, je více než zajímavý. Výplata úroku je nabízena měsíčně a jeho konkrétní výše činí 12,5 procent ročně již po zdanění. Pokud stále váháte a hledáte, jaké záruky jsou firmou poskytovány, neváhejte a navštivte jejich webové stránky, kde se můžete blíže informovat o celém projektu, a také si nastudovat ručitelské prohlášení, které je jistou zárukou budoucí investice.

Kde je projekt aktuálně realizován?

Nás velmi těší, že tento projekt je realizován v regionech s nižší životní úrovní a zaměstnaností. Tleskáme tedy KD Chemiko za stavbu pyrolytické linky ve Dvoře Králové u Berouna. Dalšími místy v naší zemi, kde plánují vystavět další provozy, jsou například Ostrava nebo Ústí nad Labem.

Zaujal vás tento projekt natolik, že jste se rozhodli investovat část svých volných peněz? To nás opravdu velmi těší a motivuje k podpoře tohoto projektu! Děkujeme za váš čas a vaše komentáře, či dotazy, které se nového projektu KD Chemiko týkají. Dejte nám vědět, jaké další ekologické projekty vás v poslední době zaujaly!

Bohuslav Krpata