Hráli jste už někdy v životě nějaké teambuilding hry? Pravděpodobná odpověď bude ano, protože na základních školách se něco takového provozuje již na prvním stupni. Kdo by si nevzpomněl na hodiny tělesné výchovy, kdy si dva kapitáni postupně vybírali členy svého týmu, aby poté se soupeřem mohlo změřit síly ve vybíjené nebo v nějakém sofistikovanějším zápolení. 

Pokud jste v té době patřili k outsiderům, které z důvodu menší fyzické zdatnosti (zůstaneme-li u vybíjené – neuměli jste chytat nebo házet),nikdo nechtěl a v družstvu jste se nakonec ocitli z povinnosti a dopočtu, možná se vám tyto vzpomínky spojují s traumatem. Čeho je to důkazem? Tato aktivita byla špatně vedena. 

Aby každý mohl zažít vědomí důležitosti

Můžeme předpokládat, že dospělí zaměstnanci nejsou tak citliví a mají více nadhledu, ale přesto je nutné volit pro ně aktivity citlivě a vhodně. Lepší je,  když hra nevyžaduje žádný zvláštní talent nebo nadání, takže všichni mají  stejnou startovní pozici, aby pocit úspěchu a zasloužené sounáležitosti mohl zažít opravdu každý.  

Když se zaměstnanecký kolektiv zapojí do teambuildingu, nespadnou jeho účastníci z Měsíce – už se znají, nějakou dobu spolu pracují a mohou mít mezi sebou četná nedorozumění, animozitu nebo spory. Proto je prvním cílem zlepšit komunikaci, ta je nezbytným základem každé kooperace. Jaké hry se na ni doporučují? 

Za komunikací pětkrát jinak

Teambuildingové programy jsou většinou komplexní a zaměřují se na více cílů. Tomu odpovídá jejich délka. V jejich rámci lze provádět různé jednotlivé aktivity, při kterých je třeba nejen komunikovat, ale hlavně se domluvit. 

  •  Gordický uzel 

Všichni stojí bok po boku v kruhu, natáhnou pravou ruku a uchopí  ruku někoho z naproti stojících. Totéž se provede  s levou rukou, která se spojí s rukou někoho jiného.  Účastníci musí ve stanoveném časovém limitu rozmotat „uzel na paži“, aniž by pustili ruce.

  •  Kvadratura kruhu

Zaměstnanci stojí v kruhu a drží lano. Pak položí lano na podlahu, zavážou  si oči a udělají  pár kroků od kruhu. Pak se vrátí a pokusí se vytvořit provazem čtverec, aniž by si sundali pásku z očí. Napínavost zvyšuje nastavení časového limitu.  

  •  Minové pole

Na volném prostranství (prázdné parkoviště nebo park) jsou náhodně rozmístěny předměty (kuželky, míčky, láhve atd.) po celé ploše. Účastníci si vytvoří dvojice a jeden z nich si zaváže  oči. Vidoucí osoba musí prostřednictvím slovních pokynů pomoci svému partnerovi přejít oblast, aniž by ten na něco šlápl. 

  •  Pravda nebo lež

Všichni sedí v kruhu proti sobě. Každý o sobě řekne  tři fakta a jednu lež. Lež by neměla být přehnaná, ale uvěřitelná. Fakta a lež se mají říkat v libovolném pořadí. Jakmile hráč pronese všechna čtyři prohlášení, musí ostatní hráči uhodnout, které z nich je lež.

  •  “Popis” obrázku

Členové skupiny vytvoří dvojice a posadí se zády k sobě. Jeden dostane obrázek, druhý pero a kus papíru. Osoba s obrázkem ho popisuje svému kolegovi, aniž by explicitně formulovala,  co přesně to je. Po slovním popisu by osoba s perem a papírem měla napsat, co si myslí, že je na obrázku znázorněno. 

Těmito technikami se zaměstnanci učí, že kýženého výsledku mohou dosáhnout tehdy, když se budou respektovat a naslouchat si. Existuje ale celá řada dalších teambuilding her, které kromě zlepšení komunikace cílí na další oblasti. 

Aby nebylo pozdě

Zaměstnavatel v českém prostředí se snadno nechá ukolébat vidinou, že je všechno v pořádku, když si jeho zaměstnanci chodí čas od času spolu “sednout”. Zejména mladé kolektivy působí na první dojem bezproblémově. Vždy je však dobré uspořádat nějakou teambuildingovou akci, a to podle hesla čím dřív, tím líp. Pokud se do týmu vplíží negativní atmosféra, odstraňuje se velmi těžko. 

Jaká kolektivní společenská hra se vám nejvíc líbí?

Bohuslav Krpata